BẢNG HIỆU ĐÁ ĐẸP TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng