BẢNG HIỆU ĐÁ NGUYÊN KHỐI TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc

Trắng