Lò Sưởi Đá Cẩm Thạch Vàng Nguyên Khối Đà Nẵng

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch