Lò Sưởi Đá Cẩm Thạch Vàng Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch