CUỐN THƯ ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối