ĐAI PHUN NƯỚC CHIM BỒ CÂU CHẤT LIỆU ĐÁ CẨM THẠCH

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng