ĐẾ ĐÔN TƯỢNG CÔNG GIÁO

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng