LAVABO BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám nguyên khối.

Màu sắc:

Màu xám.