LƯ HƯƠNG CÔNG GIÁO ĐÁ TỰ NHIÊN

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối

Màu sắc

Trắng