RỒNG ĐỨNG NGỌC PAKITTAN ĐỂ BÀN

Chất liệu

Đá ngọc pakitan

Màu sắc

Xanh ngọc

Mã: RONG_13 Danh mục: