Tượng Phật Nhập Niết Bàn Nguyên Khối Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: NB_011 Danh mục: