Tượng Phật Nhập Niết Bàn Bằng Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: NB_018 Danh mục: