Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Trắng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Mã: NB_008 Danh mục: