TƯỢNG 14 ĐÀN THÁNH GIÁ BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối