TƯỢNG CẬU BÉ ĐỨNG TÈ ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG CBE_05

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu săc:

Màu săc.