Tượng Chân Dung Hải Thượng Lãn Ông Bằng Đá Cẩm Thạch Xanh

Mã: TBT_38 Danh mục: ,