TƯỢNG ĐÁ NGHỆ THUẬT ĐẸP SỐ 1 TẠI ĐÀ NẴNG

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc

Trắng