Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đá cẩm thạch trắng

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 2m