TƯỢNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI.