Tượng Đức Mẹ La Vang Viêt Nam đá đẹp

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ La Vang Việt Nam bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 2,5m