TƯỢNG GIA ĐÌNH CHÚA BẰNG ĐÁ NGUYÊN KHỐI TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc:

Trắng