Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đá Non Nước Đà Nẵng

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 1,5m