Tượng Đức Mẹ chấp tay đá đẹp

Hoàn thiện mẫu tượng Đức Mẹ Maria bằng đá trắng nguyên khối tự nhiên 100%. Kích thước: cao 2m