TƯỢNG NGHỆ THUẬT ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI

Màu sắc:

Màu xám

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám nguyên khối.