TƯỢNG NGHỆ THUẬT ĐIỆU CON RA ĐỒNG BẰNG ĐÁ

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc:

Trắng