Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đá đẹp Đà Nẵng

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi, được chế tác trên nền đá cẩm thạch xám. Kích Thước: 2,5m