TƯỢNG THÁNH GIUSE BỒNG CHÚA ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG MỊN.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối

Màu sắc:

Màu trắng.