TƯỢNG THÁNH GIUSE NĂM TAY CHÚA ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG MỊN.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.