TƯỢNG THÁNH PHAOLO CGK_15

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.