TƯỢNG THÁNH PHERO ĐÁ NGUYÊN KHỐI CAO 2M

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch