TƯỢNG THIÊN THẦN ĐÁ TRẮNG NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.