Ngày Vía Phật Dược Sư Lưu Ly Quang – Tôn Vinh Sứ Mệnh Đức Phật Dược Sư

Ngày 30-9 âm lịch – ngày Vía Đức Phật Dược Sư. Là người con Phật, hẳn nhiên, ai cũng từng nghe đến hồng danh Đức Phật Dược Sư được xưng tụng là “Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”. Hãy cùng Tượng Đá Đức Toàn tìm hiểu về thông tin này nhé!

Phật Dược Sư Là Ai?

Phật Dược Sưgọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, là một vị Phật đã được Đức Phật Thích Ca xưng tụng trong Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Ngài là Giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, cùng với 2 vị Đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Phật Dược Sư Lưu Ly
Phật Dược Sư Lưu Ly

Bản nguyện của Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh, phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sanh tử, khổ đau. Vì Đức Dược Sư có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh như lưu ly vô ngại, hiển hiện trên thân của Ngài và quốc độ của Ngài.

Hình tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não. Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông.
Hình tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Hình tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Ngài có một mặt, hai tay, thân màu sắc xanh lưu ly. Đức Dược Sư Phật an toạ trong tư thế Kim Cương, trên bảo toà nguyệt luân, hoa sen, Ngài có 32 tướng tốt và tám mưới vẻ đẹp. Ngài khoác trên mình ba tấm y giải thoát. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược, tay trái để ngửa trì giữ bình bát chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ cho hết thảy chúng sinh, thành  tựu viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh. Bên trái  Ngài là Đức Nhật Quang Bồ Tát, bên phải là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát. Đức Phật Dược Sư phát mười hai đại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh. Thực tướng của các bệnh khổ này là do căn bản vô minh, Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử cho nên tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật hay Vương Thiện Đạo.
7 Tượng Đức Phật Dược Sư
7 Tượng Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có ý nghĩa gì?

Dược Sư nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh. Lưu Ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Quang là ánh sáng. Lưu Ly Quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Sở dĩ Ngài có tôn hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi vì Ngài hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sanh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si, phiền não gây ra. Ngài có ánh sáng không nghĩ bàn, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, chói lọi khắp nơi. Ánh sáng ấy chiếu đến đâu đều phá tan hết tăm tối vô minh của chúng sanh đến đấy, diệt trừ tất cả những bệnh khổ của chúng sanh, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Thành tâm trì niệm Phật Dược Sư Lưu Ly

Trong khi tu hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã phát 12 lời đại nguyện. Dựa vào 12 Đại Nguyện Của Phật Dược Sư thì người nào trì niệm danh hiệu của Phật Dược Sư sẽ được những điều lợi lạc sau đây:

 • Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ, đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.
 • Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa, đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chánh pháp.
 • Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.
 • Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.
 • Được sanh Cực Lạc hay các sự chuyển sanh thù thắng khác: Đối với những hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Cực Lạc thì niệm Phật Dược Sư là một sự trợ duyên rất quan trọng. Ngoài ra, nhờ công đức trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư mà hành giả được đầy đủ phước báo, sanh về các cảnh giới an lành.
Phật Dược Sư Lưu Ly
Phật Dược Sư Lưu Ly

Điều lưu ý khi cúng dường Phật Dược Sư

Cúng dường quý ngài phải 49 ngọn đèn. Bởi vì cần ánh sáng trí tuệ mới có thể cứu bệnh tận gốc. Bát Nhã Kim Cang từ tâm địa lưu ly phát ra mới có thể thanh trừ vô minh cố tật.

Kinh dạy: “Bảy ngày thọ bát quan trai giới, thân sạch sẽ, miệng ăn chay, tâm không tham dục, không giận hại ai, đối với hết thảy hữu tình khởi tâm lợi ích an vui, từ bi hỷ xả, bình đẳng hòa nhã, tụng kinh Bổn Nguyện Dược Sư, suy nghĩ nghĩa kinh rồi đem diễn thuyết khai thị cho người. Thế thì tùy ý cầu gì cũng được, cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cho tới cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn”.

Bất luận sự gì không hợp lý đều gọi là vô minh. Phật là giác sát phiền não, giác ngộ giải thoát vô minh. Hễ thanh trừ vô minh thì cầu gì cũng được. Tám vạn bốn ngàn trần lao đều từ vô minh khởi. Nên Giới Định Tuệ có thể giải tất cả oan, gỡ tất cả kết.

Tượng đá Phật Dược Sư
Tượng đá Phật Dược Sư

Ngày vía Phật Dược Sư và Các ngày vía Phật

Tháng Giêng:

Tháng Hai:

Tháng Ba:

 • Ngày 19, vía đức Chuẩn đề Bồ tát

Tháng Tư

 • Ngày mồng bốn, vía đức Văn thù Bồ tát
 • Ngày rằm, vía đức Thích ca giáng sinh

Tháng Sáu

 • Ngày 19, vía đức Quán thế âm Bồ tát

Tháng Bảy

 • Ngày 13, vía đức Đại thế chí Bồ tát
 • Ngày rằm, lễ Vu lan bồn
 • Ngày 30, vía đức Địa Tạng Bồ tát
30/9 âm lịch là ngày vía Phật Dược Sư
30/9 âm lịch là ngày vía Phật Dược Sư

Tháng Chín

Tháng Mười một

Tháng Chạp

 • Ngày mồng tám, vía đức Thích ca thành đạo.

Địa chỉ mua bán tượng phật Dược sư chất lượng

Nếu khách hàng đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đặt hàng và thỉnh Tượng Phật Dược Sư bằng đá đẹp thì Tượng Đá Đức Toàn tự tin chính là cơ sở mà bạn có thể tham khảo ngay bây giờ. Chúng tôi chuyên điêu khắc đá và các loại Tượng Phật Dược Sư với đa dạng các kích thước khác nhau. Ngoài ra, Đức Toàn còn cung cấp dịch vụ đặt tượng phật theo yêu cầu, chúng tôi sẽ điêu khắc tượng theo đúng yêu cầu và mong muốn của khách hàng.
Co So Tuong Da Duc Toan Cam Ket

Chúng tôi tự tin cam kết với các sản phẩm đá mỹ nghệ non nước Đà Nẵng như:

 • Chăm sóc khách hàng 24/7.
 • Sản phẩm chất lượng đá cao cấp với giá cả tốt nhất..
 • Bảo hành sản phẩm trọn đời.
 • Cung cấp dịch vụ chế tác theo mẫu mã, kích thước khách yêu cầu.
 • Vận chuyển và lắp đặt tận nơi.
 • Thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết.

Bảng giá Tượng Dược Sư bằng đá giá tốt

Tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau của khách hàng yêu cầu mà giá Tượng Phật Dược Sư bằng đá khác nhau. Ví dụ như giá tượng được làm bằng chất liệu đá tự nhiên và nguyên khối sẽ không giống với tượng Phật Dược Sư bằng bột đá hay các loại đá nhân tạo khác.

Do đó, mọi người muốn mua Tượng Phật Dược Sư thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Thay lời kết

Trên đây là những thông tin về Tượng Phật Dược Sư bằng đá mà Tượng Đá Đức Toàn  mong muốn gửi đến tất cả mọi người. Hình ảnh Phật Giáo luôn mang ý nghĩa tốt đẹp, hướng về cái thiện đối với bất kỳ ai. Do đó, nếu có thể các bạn hãy lắng nghe lời dạy từ kinh phật nhiều hơn để thấu hiểu những tâm ý tốt đẹp trên đời. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu thỉnh tượng phật thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

 

 

Rate this post