BẢNG HIỆU ĐÁ NGUYÊN KHỐI CẨM THẠCH TRẮNG

Chất liệu

Đá cẩm thạch nguyên khối

Màu sắc

Màu trắng