BẢNG HIỆU ĐÁ NGUYÊN KHỐI ĐẸP

Chất liệu:

Đá cẩm thạch

Màu sắc

Trắng