TƯỢNG 14 CHẶNG ĐÀN THÁNH GIÁ ĐÁ TỰ NHIÊN

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối