Tượng Chú Tiểu Chắp Tay Bằng Đá Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch