Tượng Chú Tiểu Ngồi Bằng Đá Cẩm Thạch Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch