TƯỢNG CHÚA THƯƠNG SÓT ĐÁ CẨM THẠCH NGUYÊN KHỐI

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng