TƯỢNG ĐỨC MẸ BAN ƠN CAO 1M8 ĐÁ NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng