TƯỢNG ĐỨC MẸ BAN ƠN ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.