TƯỢNG ĐỨC MẸ ĐÁ TRẮNG NGUYÊN KHỐI CAO 2M

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.