TƯỢNG ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC CAO 2M ĐÁ CẨM THẠCH NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch.

Màu sắc:

Trắng