TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ TRẮNG NGUYÊN KHỐI KÈM ĐẾ.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.