Tượng Phật Di Lặc đá tự nhiên cúng Dường

Hoàn thiện nguyên combo tượng Phật Di Lặc tọa đài sen được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên nguyên khối 100%, lư hương và bàn thiên. Tượng Phật Kích thước: cao 1,7cm. Đã an tọa ở Chùa tại Vĩnh Long cho khách cúng Dường.