TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG CAO 3M BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH XÁM

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám

Màu sắc:

Xám