Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Đẹp Nguyên Khối

Màu sắc

Vàng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch