TƯỢNG THÁNH PHÊRO CGK_14

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.