TƯỢNG THIÊN THẦN CAO 3M ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.