TƯỢNG TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG CHẾ TÁC TRÊN NỀN ĐÁ CẨM THẠCH XÁM

Màu sắc

Màu xám

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám