Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá là ai? Ý Nghĩa Tượng Phật Hư Không Tạng Bồ Tát như thế nào?

tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá

Hư Không Tạng Bồ Tát, còn được gọi là Đại Trang Nghiêm, là một vị Bồ Tát trong cõi quốc độ, được giáo hóa bởi Phật Nhứt Bửu Trang Nghiêm Như Lai. Với trí tuệ vô biên và lòng nhẫn nại như kim cương, Ngài là biểu tượng của sự trang nghiêm với công đức to lớn bao trùm hư không. Những ai tôn thờ tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá sẽ được ban phước vô lượng của chư Phật, gia tăng phúc đức, trí tuệ và hướng đến cái thiện. Trong bài viết này, hãy cùng Tượng Đá Đức Toàn tìm hiểu thêm về Hư Không Tạng Bồ Tát nhé!

Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát là ai?

tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá

Hư Không Tạng Bồ Tát, còn được biết đến với các cái tên khác như Phật Hư Không Tạng Bồ Tát, Hư Không Quang, Hư Không Dựng, hoặc trong tiếng Phạn là Akasagarbha, là một vị Bồ Tát vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Chân tính của Ngài được lưu truyền qua lời kể của Đức Phật Thích Ca trong Kinh Đại Bảo Tích. Trong kinh này, Hư Không Tạng Bồ Tát là Nhất Sanh Bổ xứ Bồ Tát cõi quốc độ Đại Trang Nghiêm, mà quốc chủ gọi là Phật Nhứt Bửu Trang Nghiêm Như Lai.

Hư Không Bồ Tát là một biểu tượng của sự trang nghiêm và lòng từ bi vô ngại. Ngài tự trang nghiêm bản thân bằng Đại trang nghiêm và cống hiến những tướng tốt để trang nghiêm thân thể. Sứ mệnh của Ngài luôn là hướng dẫn chúng sinh theo đạo và truyền bá những pháp lành để giúp họ tiến bước trên con đường trang nghiêm. Hư Không Tạng Bồ Tát đại diện cho sự sáng suốt trí tuệ và phúc đức cao quý, là vị thần linh được nhiều gia đình kính trọng và tôn thờ.

Ngài là một trong tám vị đại Bồ Tát và thường được tôn thờ rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc. Đôi khi, Ngài còn được coi là anh trai song sinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, một vị Bồ Tát quan trọng khác. Tên gọi “Akasagarbha” của Ngài trong tiếng Phạn mang ý nghĩa của một kho tàng không gian vô biên, nhấn mạnh đến trí tuệ sáng suốt vô tận của Ngài.

Tài liệu liệt kê nhiều kinh và bổn nguyện liên quan đến Hư Không Tạng Bồ Tát như Mạn Đà La Thai Tạng giới, Mạn Đà La Kim Cương giới, và Quán Hư Không Tạng Bồ Tát kinh. Một số tài liệu giải thích ý nghĩa tên gọi Ngài: “Hư Không Tạng” đề cập đến sự phong phú, trí tạng và vô hạn công đức của Ngài, “Tạng” có ba hàm nghĩa: năng tạng danh tạng, sở tạng danh tạng và năng sinh danh tạng, tất cả đều liên quan đến lòng từ bi và khai pháp giới tạng để ban phước cho chúng sinh, bao gồm cả bảy bảo vật vô lượng kim cương.

Truyền thuyết về Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát

Bồ Tát Hư Không Tạng, có thời là thị giả bên phải của Thích Ca trong Viện Thích Ca, được biết đến với mật hiệu là Vô Tận Kim Cương trong Mạn Đà La Thai tạng giới. Cũng có lúc Ngài là chủ tôn của Viện Hư Không Tạng trong Mạn Đà La Thai Tạng giới, và mật hiệu của Ngài là Như Ý Kim Cương. Trong Mạn Đà La Kim Cương giới, Ngài còn là một trong 16 vị Bản tôn hiền kiếp, được gọi là Phú Quý Kim Cương và Viên Mãn Kim Cương.

Như vậy, có nhiều truyền thuyết và câu chuyện liên quan đến thân phận của Ngài, mỗi cái nhìn và câu chuyện đều mang ý nghĩa riêng. Một số tài liệu kinh điển kể rằng trước khi theo con đường tu đạo Bồ Tát, Ngài là con của Công Đức Trang Nghiêm Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng sau đó vị thái tử này đã từ bỏ vương vị và nhập hạ sanh để tu đạo.

Tên là Hư Không Tạng Bồ Tát được lấy từ việc khi Ngài đạt thành tựu Bồ Tát, từ hư không đã tuôn ra các hương bột, lọng lụa màu sắc, hương hoa và nhạc trời, lan tỏa đến 3000 đại thế giới, mang đến niềm vui và phấn khởi cho chúng sinh khắp nơi. Việc này khiến các chư thiên vui mừng và gọi Ngài là Đại Bồ Tát xứng đáng với danh hiệu Hư Không Tạng Bồ Tát.

Hư Không Tạng Bồ Tát là biểu tượng của lòng tư bi, lòng từ bi và hỷ xả vô ngại. Đôi mắt của Ngài hướng dẫn chúng sinh tránh xa điều ác, lấy trang nghiêm làm gương, luôn đi theo đường hướng thiện. Đức Phật đã ca ngợi Ngài với trí tuệ bao la, sáng suốt vô tận, sự thiền định như biển, lòng nhẫn nại như kim cương và tâm tịnh tại như núi không bị lay chuyển, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.

Các hình tượng phổ biến của Tượng Phật Hư Không Tạng Bồ Tát

tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá

Bồ Tát Hư Không Tạng là một vị Bồ Tát được tôn thờ rộng rãi trong Phật Giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hình tượng và tôn thờ của Ngài cũng lan tỏa đến nhiều ngôi chùa ở Việt Nam. Các kinh phật có ghi chép về Ngài mang hình tượng phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát sau:

Theo Mạn Đà La Kim Cương Giới: Hư Tạng Bồ Tát, còn được gọi là Bồ Tát Kim Cương Tràng, Bồ Tát Bảo Trảng, là một trong 16 vị Bản tôn hiền kiếp. Ngài được mô tả có thân màu trắng, tay phải mang nhành hoa sen với bảo châu gắn trên hoa, tay trái nắm chặt và đặt trên hông.

Theo Mạn Đà La Thai Tạng Giới: Bồ Tát Hư Tạng là tôn chủ của viện Hư Không Tạng. Hình tượng Ngài được mô tả với thân màu trắng, đội mũ Ngũ Phật, tay phải cầm Tam muội da hỏa – một thanh kiếm hỏa rực sáng tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho sự thông thái. Tay trái của Ngài đặt bên hông, cầm một cành sen, trên bông sen có ngọc như ý, biểu tượng cho phúc đức của Ngài. Ngài ngồi trên một đài sen tinh tế, hình tượng Phật tượng trưng cho sự khôn ngoan, tuệ đạo và phúc đức.

Theo Quán Hư Không Tạng Bồ Tát: Ngài là vị Bồ Tát có thân sắc màu kim ánh sáng, đầu đội thiên quan, trên đỉnh thiên quan có gắn ngọc như ý.

Theo một số tài liệu khác: Ngài là thị giả bên phải của Đức Phật Thích Ca trong Mạn Đà La Thai tạng giới. Hình tượng của Ngài được mô tả đứng trên tòa hoa sen, mặt phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát hơi nghiêng sang trái, thân khoác thiên y. Trong tay trái, Ngài cầm một nhành hoa sen, trên hoa sen có ngọc như ý màu xanh. Tay này nắm chặt và đặt ở trên rốn. Tay phải Ngài cầm phất trần trắng, ngón trỏ và ngón cái cong lại tạo thành giáo hóa thủ ấn, kêu gọi mọi người giải quyết các vấn đề bằng biện luận và tư duy.

Ý nghĩa việc thờ tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá

Như đã đề cập, Hư Không Tạng Bồ Tát đã trở thành chủ đề của nhiều truyền thuyết, mỗi câu chuyện mang đến cho Ngài một thân phận độc đáo và ý nghĩa riêng.

Hình tượng của Bồ Tát Hư Không Tạng thường được miêu tả với thân màu trắng, đầu đội mũ Ngũ Phật, trong tay phải cầm Tam muội đạo và tay trái cầm một cành sen. Ngài ngồi trên một đài sen lớn, lộng lẫy và tinh tế. Hư Không Tạng Bồ Tát là biểu tượng của trí tuệ, sự sáng suốt và phúc đức. Trong hình tượng của Ngài, Tam muội đạo đại diện cho tuệ đạo – một thanh kiếm bao quanh bởi ngọn lửa, tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ. Tam muội đạo giúp con người giải thoát khỏi cuộc luân hồi, đạt được trí tuệ và sáng suốt.

Bên tay trái của Bồ Tát Hư Không Tạng là một cành sen, trên cành sen có một miếng ngọc như ý. Hoa sen biểu thị sự tinh khiết, không chỉ là biểu tượng của trí tuệ mà còn tượng trưng cho phúc đức. Ngọc như ý là pháp bảo thể hiện lòng đáp ứng cho mọi ước nguyện của chúng sinh.

Ngài là vị Bồ Tát mang đến bình an cho chúng sinh, có lòng từ bi vô ngạn, trí tuệ vô biên. Những ai thờ phượng Bồ Tát Hư Không Tạng sẽ được ban cho trí tuệ sáng suốt và minh mẫn, tiến bộ trong trí tuệ, tinh thần khôn ngoan, nhận được phước báu và phúc đức không giới hạn, không còn phải đối diện nhiều khó khăn và trở ngại nữa.

Ý nghĩa của thần chú Hư Không Tạng

Thờ Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá được ban phước vô lượng, gia tăng phúc đức, trí tuệ và hướng đến cái thiện. Liên hệ ngay 0906.455.415 (Toàn) để được sở hữu những mẫu tượng đẹp nhất nhé!

Hư Không Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát được tôn thờ rộng rãi trong Phật Giáo và cũng được kính trọng trong dân gian. Cả những người theo đạo Phật và những người không theo đạo Phật đều có thể thỉnh và thờ tượng Ngài. Việc thờ phượng hình ảnh và tôn tượng của Hư Không Tạng Bồ Tát thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ và hy vọng được nhận ánh sáng trí tuệ từ Ngài, cũng như cầu xin phù hộ và nhận phúc đức từ Ngài.

Để được Bồ Tát phù hộ và nhận phúc đức từ Ngài, không thể không biết đến thần chú của Hư Không Tạng Bồ Tát. Trong tiếng Nhật, câu thần chú thường được sử dụng là “On bazara aratano on taraku”, trong tiếng Phạn là “Om Vaja ratna om trah svaha”. Đối với người Việt, câu chú thông dụng và quen thuộc là “Nam Mô Hư Không Tạng “.

Khi đọc câu chú này, cần xuất phát từ lòng thành tâm và niệm một lòng thành kinh, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thần chú Hư Không Tạng Bồ Tát có thể niệm thường xuyên, đặc biệt khi muốn xin Ngài giúp đỡ hoặc khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Chỉ cần niệm từ thành tâm và tâm niệm tên, danh hiệu và câu chú của Ngài, thì Ngài sẽ lắng nghe, hiện diện và giúp đỡ. Thần chú được coi như nước và đất, và thiện nghiệp chính là hạt giống, đây là những điều kiện cần và đủ để thực hiện nguyện vọng.

Có nên thờ Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát không?

Như đã đề cập, bất kể ai, dù theo đạo Phật hay không, chỉ cần có một lòng thành tâm, tôn kính và ngưỡng mộ, và mong muốn nhận ánh sáng trí tuệ từ Hư Không Tạng Bồ Tát, đều có thể thờ phượng, vẽ tranh hay làm ảnh của Ngài. Tuy nhiên, việc thờ phượng Bồ Tát Hư Không Tạng hoặc bất kỳ vị Phật, Bồ Tát nào cần phải xuất phát từ sự thành tâm và lòng tôn kính.

Tuyệt đối không nên thờ phật, bồ tát với những mục đích không tốt, như:

  1. Thờ phật, bồ tát để che giấu những hành động bất lương, xấu xa.
  2. Thờ phật, bồ tát chỉ vì theo trào lưu, thấy người khác thờ nên mình cũng thờ theo.
  3. Thờ phật, bồ tát với mục đích cá nhân, như cầu xin tiền tài, danh vọng. Bồ tát, phật là những đấng giác ngộ, không phải để cầu xin các điều vật chất đi ngược với giáo lý của nhà Phật.

Hãy thờ phật, bồ tát với tấm lòng thành tâm, tôn kính, và đúng ý nghĩa của đạo Phật, để gần gũi với giác ngộ và tìm kiếm sự giải thoát đích thực.

Ngày vía Hư Không Tạng Bồ Tát

Thờ Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát bằng đá được ban phước vô lượng, gia tăng phúc đức, trí tuệ và hướng đến cái thiện. Liên hệ ngay 0906.455.415 (Toàn) để được sở hữu những mẫu tượng đẹp nhất nhé!

Thường thì mỗi vị Phật, Bồ Tát thường có ngày đản sinh, ngày thành đạo và ngày xuất gia được ghi chép rõ ràng. Tuy nhiên, đối với vị Bồ Tát Hư Không Tạng, không có nhiều tài liệu ghi chép chi tiết về Ngài, do đó ngày vía của Ngài cũng không được biết đến. Tuy vậy, một số tài liệu cho biết vào ngày 13 âm lịch hàng năm, nếu tụng thần chú Hư Không Tạng, người thực hành sẽ được nhận phước báu, trí tuệ và phù hộ độ trì.

Ngoài ra, như đã đề cập, một số tài liệu cho rằng Bồ Tát Hư Không Tạng là anh trai song sinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì vậy, ngày vía của Ngài cũng chính là ngày vía của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là ngày 30 tháng 7 âm lịch. Trong ngày này, chúng sinh cần thực hiện những việc thiện, tích đức, tu tập ăn chay, phóng sinh và bố thí, cũng như thường xuyên niệm “Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát” để được sự phù hộ và ơn độ trì từ Bồ Tát Hư Không Tạng.

Cách thỉnh và thờ Hư Không Tạng Bồ Tát

Để thờ phượng Bồ Tát Hư Không Tạng, trước tiên, gia chủ cần lựa chọn hướng và vị trí phù hợp để đặt bàn thờ. Có thể chọn bàn thờ treo tường hoặc bàn thờ lớn, và cách thờ cúng tượng Bồ Tát Hư Không tương tự như khi thờ các vị Phật, Bồ Tát khác. Kích thước bàn thờ nên phù hợp với không gian, tạo sự cân đối và hài hòa, không chọn bàn thờ quá nhỏ hoặc quá lớn.

Bàn thờ của Phật, Bồ Tát nên được đặt ở không gian riêng biệt, yên tĩnh. Trong trường hợp nhà cao tầng, nên đặt bàn thờ ở nơi cao nhất và mặt bàn thờ hướng ra ban công. Nếu chỉ có một phòng, khi thờ nên che phủ tượng bằng vải sạch, chỉ tháo vải khi lễ Phật. Bàn thờ cần được đặt ở nơi sạch sẽ, thoáng đãng và không hướng mặt vào phòng tắm hoặc nhà vệ sinh.

Sau khi chuẩn bị bàn thờ và chọn hướng đặt thích hợp, chúng ta có thể lập bàn thờ bằng các bước sau đây:

  • Bước 1: Chuẩn bị các vật phẩm cơ bản cần thiết cho bàn thờ Phật, Bồ Tát, như mâm bồng, bát hương, chén thờ, đèn thờ, chân nến, chóe thờ, ống hương…
  • Bước 2: Lựa chọn tượng thờ, ảnh hoặc tranh thờ, và địa chỉ uy tín để thỉnh tượng. Nên chọn thỉnh tượng tại những địa điểm chuyên nghiệp và uy tín, vì các tượng thờ ở đây sẽ có tính thẩm mỹ cao và đảm bảo chất lượng.
  • Bước 3: Bày trí các vật phẩm đã chuẩn bị lên bàn thờ, sau đó tiến hành thỉnh tượng. Có thể gửi tượng lên chùa để các thầy khai quang cho tượng hoặc nhờ người am hiểu hướng dẫn cách khai quang đúng cách.
  • Bước 4: Sau khi tượng đã được khai quang, chọn ngày tốt để thỉnh tượng về và an vị tượng Bồ Tát lên bàn thờ, sau đó tiến hành bày biện mâm lễ để làm lễ an vị tượng.

Cách thờ Bồ Tát Hư Không Tạng

Thờ phượng Bồ Tát Hư Không Tạng không cần phức tạp, chỉ cần lòng thành tâm, lòng tôn kính là đủ. Dưới đây là một số lưu ý khi thờ cúng:

  1. Sử dụng đồ chay: Đồ thờ cúng trên bàn thờ nên là đồ chay, tuyệt đối không sử dụng đồ mặn. Không đặt giấy tiền, vàng mã, hay các vật phẩm mặn khác lên bàn thờ.
  2. Thờ tức thì ba tượng: Khi thờ Hư Không Tạng Bồ Tát cùng với các vị Phật, Bồ Tát khác, tượng Phật đặt ở bậc cao nhất, sau đó mới đến các tượng Bồ Tát. Nên hạn chế thờ tối đa 3 tượng trên một bàn thờ để tránh quá tải và tôn trọng sự linh thiêng.
  3. Duy trì sạch sẽ và mới mẻ: Cần thường xuyên lau chùi, thắp nhang, thay nước và hoa. Không nên để đồ cúng trên bàn thờ héo úa, nên thay mới thường xuyên. Sau khi cúng, nên chia sẻ đồ cúng cho người trong gia đình cùng ăn, không nên vứt bỏ phế thải một cách bừa bãi.

Những lưu ý đơn giản này về Tượng Hư Không Tạng Bồ Tát giúp chúng ta thể hiện lòng thành tâm và tôn kính khi thờ cúng Bồ Tát Hư Không Tạng một cách trang trọng và ý nghĩa.

Hư Không Tạng Bồ Tát hợp tuổi nào?

Bồ Tát Hư Không Tạng không chỉ là một trong tám vị đại Bồ tát, Ngài còn được mô tả ở nhiều hình tượng khác nhau. Một số hình tượng của Ngài bao gồm Ngài ngồi trên tòa sen, tay trái cầm ngọc quý hoặc cành hoa sen, tay phải cầm thanh bảo kiếm với ngọn lửa tam muội bao quanh hoặc kết ấn vô úy. Theo phong thủy, Ngài là Phật bản mệnh của người tuổi Dần và Sửu, vị Phật độ mệnh này mang đến bình an, may mắn, sức khỏe và che chở bảo vệ cho người được bảo hộ.

Người thờ Bồ Tát Hư Không Tạng sẽ nhận được những ơn phước từ Ngài, bao gồm trí tuệ và sự khôn ngoan trên con đường giác ngộ. Thờ Bồ Tát sẽ giúp tăng trưởng phước báu, phúc đức, trí tuệ, và giải trừ tai kiếp, vận hạn. Ánh sáng trí tuệ từ Tạng Bồ Tát sẽ giúp người thờ trở nên minh mẫn, sáng suốt và hoàn thiện tính cách, đồng thời học cách giữ tâm thái bình tĩnh và điều chỉnh tiết tấu cuộc sống.

Ngoài những lợi ích cá nhân, người ta cũng thờ phật hộ mệnh, cầu bình an và hạnh phúc cho bản thân cũng như gia đình. Đối với người tuổi Dần, thờ Ngài giúp kiềm chế bản tính bốc đồng và cứng đầu, học cách cư xử hòa nhã. Đối với người thờ phật Bản Mệnh tuổi Sửu, thờ Hư Không Tạng Bồ Tát mang đến thông thái và dung hòa sự bất ổn trong tâm hồn.

Tượng Đá Đức Toàn – Đơn vị chế tác tượng phật Bồ Tát đá uy tín, chất lượng, giá tốt

tượng đá đức toàn

Tượng Đá Đức Toàn – Nơi tạo ra những tượng Hư Không Tạng Bồ Tát đá uy tín, chất lượng và giá tốt! Khi bạn đang tìm kiếm một tượng Hư Không Tạng Bồ Tát đá với giá trị tâm linh sâu sắc và nét đẹp nghệ thuật tinh tế, không gì có thể vượt qua Tượng Đá Đức Toàn – một đơn vị chế tác tượng đá uy tín, được lòng khách hàng và đảm bảo chất lượng tuyệt vời.

Uy tín của Tượng Đá Đức Toàn đã được khẳng định qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chế tác tượng đá. Chúng tôi có được một lượng lớn khách hàng trung thành, luôn tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm tượng đá của chúng tôi. Điều này chứng tỏ sự đáng tin cậy của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm đá chất lượng cao và ý nghĩa đích thực cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết đem đến cho bạn những tượng Hư Không Tạng Bồ Tát đá chất lượng tốt nhất. Mỗi sản phẩm đều được chế tác tỉ mỉ và tinh xảo từ những khối đá tự nhiên tốt nhất, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và tính tồn vong của tượng. Đội ngũ nghệ nhân tại Tượng Đá Đức Toàn luôn đặt sự chăm sóc và tâm huyết vào từng công đoạn, từ việc lựa chọn đá đến quy trình chế tác, đảm bảo rằng mỗi tượng đều là một tác phẩm nghệ thuật vượt qua sự mong đợi của khách hàng.

Mang đến cho bạn giá trị tốt nhất luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đưa ra mức giá cạnh tranh và hợp lý nhất trên thị trường. Sự kết hợp giữa chất lượng cao và giá cả hợp lý giúp bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp tâm linh và nghệ thuật của tượng Hư Không Tạng Bồ Tát đá mà không cần lo lắng về chi phí. Cuối cùng, Tượng Đá Đức Toàn tự hào là nơi bạn có thể tìm thấy những tượng Hư Không Tạng Bồ Tát đá chất lượng tốt nhất.

Thông tin Tượng Đá Đức Toàn – Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Đức Toàn số 1 tại Đà Nẵng
Mọi nhu cầu tìm mua tượng đá quý khách xin vui lòng liên hệ với Tượng Đá Đức Toàn qua emailhotline, hoặc inbox trực tiếp Facebook, Zalo, Viber để được tư vấn trực tiếp cho bạn.

Trên đây, Tượng Đá Đức Toàn đã mang đến bạn những thông tin hữu ích về tượng Hư Không Tạng Bồ Tát. Hi vọng với những thông tin trên có thể giúp bạn sở hữu được những mẫu tượng đẹp nhất nhé!

Rate this post